Selecteer een pagina

Al ruim 15 jaar werk ik met veel plezier binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als GZ-psycholoog. In mijn werk vind ik het belangrijk om zorg op maat te bieden en samen met ouders een gelijkwaardig team te vormen. Ouders zijn de expert op het gebied van hun eigen kind en daarom onmisbaar als het gaat om diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Ik heb dit altijd al nagestreefd, maar sinds ik zelf moeder ben, is dit nog belangrijker geworden en streef ik er altijd naar om zorg te verlenen zoals ik die zelf graag zou ontvangen voor mijn kinderen. Ik vind het belangrijk om ervoor te waken dat wanneer een kind vastloopt en er vermoedens zijn van psychiatrische problematiek, de focus te veel of alleen maar bij het kind komt te liggen. Tijdens mijn werk heb ik veel ouders, leerkrachten, IB-ers en gedragswetenschappers gesproken, gecoacht en met hen meegedacht hoe de omgeving nog beter afgestemd kan worden op wat het kind nodig heeft en welke winst daar nog te behalen is. Tevens heb ik groepstrainingen gegeven aan ouders van kinderen met ADHD. Het laagdrempelige karakter, het delen van ervaringen (vaak met de nodige humor) en bewust stil staan bij en constructief bezig zijn met de opvoeding maken deze trainingen mijns inziens zeer waardevol. Als ervaringsdeskundige (ik heb zelf ADHD en twee van mijn kinderen ook) deel ik naast mijn vakkennis en werkervaring ook mijn eigen ervaringen.

Bij ADHDay ben ik betrokken bij verschillende gesprekken en onderzoeken tijdens het diagnostiek- en/of behandeltraject.

Mineke Felten, GZ-psycholoog
BIG-nummer 999110‍60225