Waarom zijn wij ADHDay gestart?

“Dat moet toch anders kunnen?” zeiden we regelmatig tegen elkaar toen we samenwerkten binnen verschillende GGZ-instellingen. Onnodig lange ADHD-onderzoekstrajecten, weinig tot geen maatwerk en organisatiegestuurde zorg i.p.v. klantgestuurde zorg.

We stelden ons de vraag wat wij zelf als ouder nu écht belangrijk zouden vinden wanneer we hulp zouden vragen als we een vermoeden van ADHD bij ons kind zouden hebben. Ons antwoord was unaniem: specialisten met veel ervaring, zorg op maat op een klantvriendelijke en efficiënte manier.

Dat kunnen en zijn wij! Bij ADHDAY werken we sneller, efficiënter en leveren hoogwaardige specialistische zorg tegen concurrerende tarieven.
We zijn kundig en zeer ervaren in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD. Tevens hebben onze specialisten ruime ervaring met en expertise in het jonge kind, waardoor kinderen al vanaf 3 jaar, waarbij er sterke vermoedens zijn van ADHD van harte welkom zijn.